Chia sẻ về việc dạy phần Writing của cô Trần Lê Ngọc Hà – Giáo viên dạy IELTS tại trung tâm IELTS Nhung Tran. Khi nói đến phương pháp học IELTS, cô Hà cho rằng kỹ năng phát triển ý tưởng là phần khó nhất trước mỗi bài thi. Nếu có những phương pháp giảng dạy không phù hợp, các bạn có thể sẽ bị phụ thuộc vào những mô típ có sẵn. Từ đó dẫn đến việc không viết được một bài hoàn chỉnh. Dưới đây là chia sẻ của cô Ngọc Hà về phương pháp học IELTS Writing Process Writing Approach (phương pháp giảng dạy kĩ năng viết theo quá trình).

phương pháp dạy và học IELTS Writing hiệu quả

1. Phương pháp học IELTS Process Writing là gì?

Kroll (2001) định nghĩa: “Đường hướng giảng dạy theo quá trình là phương pháp được sử dụng để giảng dạy các dạng bài viết khác nhau. Trong đường hướng giảng dạy theo quá trình, người học thông qua cách tiếp cận tuần hoàn, thay vì cách tiếp cận cá thể từng phần.” Theo đó, đường hướng dạy Viết theo quá trình tập trung vào đa dạng các hoạt động trong lớp học để tăng cường khả năng sử dụng ngôn ngữ. Một số hoạt động có thể kể ra như: “brainstorming” (hoạt động động não); thảo luận nhóm và hoạt động viết lại để hoàn chỉnh bài viết.
Trong đường hướng Product Writing, người dạy thường chú trọng vào độ chính xác và cấu trúc ngôn từ hoàn hảo trong bài viết của người học. Tuy nhiên, người dạy lại thường rất ít chú ý đến phong cách viết của người học (Reid, 1995). Nói cách khác, bài viết theo đường hướng sản phẩm được đánh giá dựa trên bề mặt ngữ pháp, văn phạm hay cấu trúc. Ở đó, người học tạo ra sản phẩm bài viết mẫu với ngôn ngữ, cấu trúc giống với bài mẫu được người dạy cung cấp.
Ngược lại, trong đường hướng dạy Viết theo quá trình (Process Writing). Người dạy thường khuyến khích người học sử dụng nguồn để viết từ chính khả năng sẵn có của mình (Reid, 1995). Người dạy hỗ trợ người học phát triển kĩ năng viết trôi chảy, ý tưởng rõ ràng trong việc diễn đạt ý hơn là độ chính xác về mặt ngôn ngữ của bài viết
phương pháp dạy và học IELTS Writing hiệu quả

2. Các giai đoạn của phương pháp học IELTS Process Writing

Theo Steele (2004), đường hướng dạy Viết theo quá trình gồm 8 giai đoạn:

Stage 1: “Động não”- (Brainstorming):
Đây là giai đoạn đầu tiên để hình thành ý tưởng cho bài viết, trong đó người học sẽ viết ra bất cứ ý tưởng liên quan đến yêu cầu của đề bài. Phần này học viên sẽ phải tự chuẩn bị trước ở nhà và bắt buộc hoàn thành khi đến lớp.
Stage 2: “Lên kế hoạch” (Planning):
Là giai đoạn người học trao đổi ý tưởng với nhau dưới sự quan sát của giáo viên. Ở giải đoạn này, giáo viên sẽ phải đánh giá được ideas nào là phù hợp, ideas nào không phù hợp với yêu cầu đề bài.
Stage 3: “ Sơ đồ tư duy” (Mind- mapping):
Người học sắp xếp ý tưởng theo sơ đồ tư duy. Cách thức này giúp người viết xác định được đâu là ý chính, đâu là ý phụ, từ đó xác định được cách thức phát triển ý trong bài viết.
Stage 4: “Viết nháp lần đầu” (Writing the first draft):
Người học viết bản nháp đầu tiên. Thông thường, giai đoạn này được thực hiện ở lớp và người học có thể được yêu cầu viết theo cặp hoặc theo nhóm. Các giáo viên nên chia lớp thành những nhóm nhỏ, sau đó yêu cầu các bạn viết bản nháp ra giấy. Điều này sẽ giúp các bạn áp dụng những ý tưởng đã hình thành từ trước để hình thành một bài viết.
Stage 5: “Phản hồi bài viết từ bạn học” (Peer feedback):
Bản viết nháp lần đầu tiên được trao đổi giữa các nhóm, theo đó người học có thể nhận xét, phản hồi bài viết cho nhau. Người học sửa các lỗi sai và ý kiến lên chính bài làm của bạn mình và đánh giá. Giáo viên sau đó sẽ đi quanh và đưa ra những feedback cho những bài viết đã được sửa đó.
Stage 6: “Chỉnh sửa” (Editing):

Sau khi kết thúc time feedback, người học có 10p để quay lại bài viết của mình. Lúc này các bạn đã có thể dựa trên những feedback để sửa những lỗi mà mình mắc phải.

Stage 7: “Bản viết nháp cuối” (Final Draft):
Người học được yêu cầu viết hoàn chỉnh bài viết. Nếu thời gian hạn chế và không đủ cho các bạn hoàn chỉnh bài viết. Giáo viên có thể giao hoạt động này cho các bạn về nhà làm.
Stage 8: “Đánh giá và phản hồi từ người dạy” (Evaluation and Teacher feedback):
Người dạy đánh giá và phản hồi bài viết của người học. Đây là phần giáo viên sẽ feedback riêng khi học sinh nộp bài viết ở nhà.

3. Kết luận

Writing là một phần thi khó của bài thi IELTS. Phương pháp học IELTS Process Writing hoàn toàn khác biệt với phương pháp Product Writing vẫn thường được áp dụng. Tuy nhiên, với phương pháp này, giáo viên có thể rèn luyện cho học sinh một lối tư duy chủ động. Điều rất quan trọng trong việc phát triển idea bài viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0942248068Facebook MessengerZalo: 0942248068
error: