Tích hợp ý tưởng vừa giúp các mem có thể học tiếng Anh vừa thư giãn và thông qua những mẩu truyện nhỏ này cũng phần nào đó truyền tải được các bài học đáng suy ngẫm trong đời sống hằng ngày. Chủ đề đọc truyện song ngữ nâng tầm IELTS là một chủ đề mới lạ đến từ vị trí IELTS Nhung Tran. Và đề tài này hứa hẹn sẽ không làm các bạn thất vọng.

Chần chừ gì nữa mà không lưu lại để học nào. Gét gô.

 

Nâng trinh tiếng Anh qua việc đọc truyện ngụ ngôn.

 

1. The dog and the shadow: Chú chó và cái bóng.

It happened that a Dog had got a piece of meat and ứa car-rying it home in his mouth to eat it in peace.

Now on his way home he had to cross a plank lying across a running brook. As he crossed, he looked down and saw his own shadow reflected in the water beneath.

Thinking it was another dog with another piece of meat. He made up his mind to have that also.

So he made a snap at the shadow in the water, but as he opened his mouth the piece of meat fell out, dropped into the water and was never seen again.

“Beware lest you lost the substance by grasping at the shadow”

Bản dịch: 

Chuyện xảy ra như sau: con chó có được một miếng thịt và nó ngoạm miếng thịt mang về nhà để có thể ăn một cách thoải mái.

Trên đường về nhà con chó phải đi qua một tấm ván bắc qua một con suối. Khi đi qua con suối, con chó nhìn xuống và thấy cái bóng của nó phản chiếu trên mặt nước.

Nó nghĩ rằng có một con chó khác cũng đang ngoạm một miếng thịt, nó quyết định phải có thêm miếng thịt đó.

Vì thế, nó đã cạp cái bóng trên mặt nước, nhưng khi nó mở miệng ra thì miếng thịt rơi thẳng xuống dòng suối và trôi đi mất.

“Hãy nhớ rằng bạn sẽ đánh mất mình bởi sự tham lam khi theo đuổi thứ chỉ là ảo giác”

2. A monkey and two cats : Con khỉ và hai con mèo.

Once upon a time two cats found a piece of cheese and cut it into two pieces. But one piece was slightly bigger than the other. Both the cats wanted the bigger piece. Then they went to a monkey and asked to sort out the matter.

The monkey said, “Don’t worry. I’ll make both the pieces equal. Then it took a bite from the bigger piece. But this made the other piece larger. So it took a bite from the other piece. This continued till the pieces became very small

Seeing this, the cats pleaded, “Sir! We are satisfied. Let us have the pieces now.”

The shrewd monkey replied, “This is my fee for sorting out the problem.” Saying this, it gobbled up the remaining cheese

Bản dịch:

Một ngày nọ, hai chú mèo đã tìm thấy một miếng pho mát và chúng cắt nó ra thành hai mảnh. Nhưng một mảnh hơi lớn hơn mảnh còn lại. Cả hai chú mèo đều muốn miếng to hơn. Rồi chúng đến gặp một con khỉ và đòi phân chia giúp chúng.

Con khỉ nói:” Đừng lo lắng gì hết, tôi sẽ làm cho cả hai miếng bằng nhau.” Sau đó, chú khỉ đã cắn ngay một miếng từ miếng pho mát to hơn. Nhưng điều này lại làm cho miếng bánh kia lớn hơn. Vì thế, nó lại cắn một miếng từ một mẩu bánh khác. Cứ tiếp tục như thế đã biến miếng bánh trở nên rất nhỏ.

Thấy vậy,cả hai con mèo kêu lên: ” Anh ơi! Chúng em cảm thấy hài lòng rồi. Hãy đưa lại miếng bánh cho chúng em ngay đi.”

Con khỉ đã đáp lại một cách khôn ngoan:” Đây là tiền thù lao của tôi để giải quyết vấn đề. Chú khỉ vừa nói vừa vẫn đang ngấu nghiến miếng pho mát đó.

3. The Fox And The Crane: Cáo và Sếu.

The fox invited the crane to dinner and served the meal on a plate. The crane could pick up nothing with his long beak, and the fox ate everything herself. Next day the crane invited the fox and served dinner in a jug with a nar-row neck. The fox could not get her muzzle into the jug, but the crane stuck his long neck in and drank everything himself.

Bản dịch:

Một hôm, Cáo mời Sếu đến nhà dùng bữa tối và nó bày biện thức ăn trên 1 cái dĩa dẹt. Sếu ta chẳng thể nào ăn được tí gì với cái mỏ dài và Cáo, một mình ăn hết mọi thứ.Hôm sau, Sếu mời Cáo tới nhà dùng bữa tối, và dọn thức ăn trong 1 cái bình có cái cổ hẹp. Cáo không thể nào làm gì để đưa cái mõm của nó vào trong cái bình, nhưng Sếu thì cắm cái mỏ dài vào và chén sạch mọi thứ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0942248068Facebook MessengerZalo: 0942248068
error: